សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថ្ងៃនេះ

ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

សំឡេង ០៨:០៣
ការចុះត្រួតពិនិត្យកិច្ចការកសិកម្ម
ការចុះត្រួតពិនិត្យកិច្ចការកសិកម្ម © សហការី

មាតិកាព័ត៌មាន៖១.ក្រសួងកសិកម្មគ្រោងចុះអនុស្សារណៈយោគយល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនកសិកម្មសរីរាង្គអូស្រ្តាលី នៅថ្ងៃសុក្រ។ ២. វារីវប្បករនៅកម្ពុជាមានក្តីសង្ឃឹម ក្រោយអង្គការសហប្រជាជាតិដំណើរការគម្រោងផ្នែកហិរញ្ញប្បទាន។ ៣. ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពលពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ី ក្រោយក្រុមហ៊ុនបូមប្រេង Kris Energy ក្ស័យធុន។