ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃសុក្រ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

សំឡេង ០៦:៥៦
កំពង់ផែទេសចរណ៍កោះទន្សាយ
កំពង់ផែទេសចរណ៍កោះទន្សាយ © សហការី

មាតិកា​ព័ត៌មាន៖​ ១. កំពង់ផែ​ទេសចរណ៍​កោះទន្សាយ​ បញ្ចប់​ការសាងសង់ ​ដោយ​ចំណាយទឹក​ប្រាក់​ជាង១លានដុល្លារ។​ ២. សភាពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ រំពឹង​កំណើន​អ្នក​វិនិយោគ ​ពេលកម្ពុជា​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ​ធុរកិច្ច​អន្តរជាតិ។​ ៣. សហជីព​សាទរ​ចំពោះការ​បន្តផ្តល់​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​បន្តដល់​អ្នក​ធ្វើការ​ក្នុង​វិស័យទេសចរណ៍។​