ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ខ្មែរ

នៅរៀងរាល់​ថ្ងៃ ពីថ្ងៃ​ចន្ទ ដល់​ថ្ងៃ​សុក្រ យើង​នឹង​លើកយក​ព្រឹត្តិការណ៍​សំខាន់​ៗ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ទាំង​ក្នុង​រឿង​នយោបាយ ​សេដ្ឋកិច្ច ​សង្គម ​និង​វប្បធម៌ ​មកធ្វើការ​​ពន្យល់​ បំភ្លឺ ​និង​វិភាគ ជូន​លោក​អ្នក​ស្តាប់។ ​ជា​ការពន្យល់​​បកសា្រយ​ហេតុផល​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍ តាម​លក្ខណៈ​សត្យានុម័ត​និង​អព្យាក្រឹត។

នាទី​នេះ មាន​ផ្សាយ​ជូន​លោក​អ្នក​ស្តាប់ នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ព័ត៌មាន​ពេល​ព្រឹក ពី​ម៉ោង ៧ ដល់​ម៉ោង​៨ ព្រឹក និង​ចាក់​ផ្សាយ​ឡើង​វិញ​​ នៅក្នុង​កម្មវិធី​ពេលថ្ងៃ​ ពី ម៉ោង ១ ដល់​ ២ រសៀល។