ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក

នៅរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃ​ចន្ទ ដល់​ថ្ងៃ​សុក្រ យើង​នឹង​លើកយក​ព្រឹត្តិការណ៍​សំខាន់​​ៗ ដែល​កើតមាន​​នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាមេរិក ដើមបូព៌ា អាស៊ី អឺរ៉ុប​​ និង​​អាហ្វ្រិក ​មក​ធ្វើការ​​បកស្រាយ ​ពន្យល់​បំភ្លឺ ​និង​​វិភាគ ​ជូន​​លោក​​អ្នក​ស្តាប់។

នាទី​នេះ មាន​ផ្សាយ​ជូន​លោក​អ្នក​ស្តាប់ នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ព័ត៌មាន​ពេល​ ព្រឹក ពី​ម៉ោង ៧ ដល់​ម៉ោង​៨ ព្រឹក និង​ចាក់​ផ្សាយ​ឡើង​វិញ​​ នៅក្នុង​ កម្មវិធី​ពេលថ្ងៃ​ ពី ម៉ោង ១ ដល់​ ២ រសៀល។