នាទី​យល់ដឹង​អំពី​ច្បាប់ និង​ជំនួញ

ច្បាប់ សិទ្ធិ​ សេវាសាធារណៈ និង​ការធ្វើ​ជំនួញ​នៅ​កម្ពុជា។ សេង ឌីណា នឹង​​ស្វះស្វែង​រក​ការពន្យល់​បកស្រាយ​ ពីសំណាក់​​មន្រ្តី​រដ្ឋាភិបាល សាស្រ្តាចារ្យ មេធាវី អ្នកជំនួញ និង​អ្នកជំនាញ​ផ្សេងៗ​ទៀត។  កម្មវិធីនេះ​នឹង​ត្រូវ​ចាក់ផ្សាយ នៅរៀងរាល់​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍។