ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ

វ៉ាន់ឌី កាអុន នឹង​លាតត្រដាង នូវ​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​សំខាន់ៗ​ទាំងឡាយ ដែល​កើត​មាន នៅ​កម្ពុជា តាំងពី​សម័យ​អាណាព្យាបាល​បារាំង រហូត​មកដល់​សព្វថ្ងៃ។ កម្មវិធី​នេះ​នឹង​ត្រូវ​ចាក់ផ្សាយ នៅ​រៀងរាល់​ថ្ងៃ​អង្គារ។ 

នាទី​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ មាន​ចាក់​ជូន​ នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ពេល​ថ្ងៃ​ពី​ ម៉ោង​ ១​ ដល់​ ​ ២​ រសៀលម្តង និង​​ក្នុង​​កម្មវិធី​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ពេល​ល្ងាច​ ពី​ម៉ោង ៧ ដល់​ ៨ យប់ម្តង​ទៀត។