អានតួអត្ថបទ
ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ពិភពលោក

តើ​អនាគត​ព្រះអាទិត្យ​នឹង​ទៅ​ជា​យ៉ាងណា?

សំឡេង ០៨:៤៩
ព្រះអាទិត្យ ក៏​ដូចជា​ផ្កាយ​ផ្សេងទៀត​ដែរ គឺ​មាន​វដ្ត​នៃ​ជីវិត​របស់​ខ្លួន
ព្រះអាទិត្យ ក៏​ដូចជា​ផ្កាយ​ផ្សេងទៀត​ដែរ គឺ​មាន​វដ្ត​នៃ​ជីវិត​របស់​ខ្លួន NASA
ដោយ៖ សេង ឌីណា
១២ នាទី

ព្រះអាទិត្យ​គឺ​ជា​ផ្កាយ​តែ​មួយដួងគត់ នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ព្រះអាទិត្យ​របស់​យើង ហើយ​​​ព្រះអាទិត្យ​គឺ​ជា​ប្រភព​នៃ​ពន្លឺ​​ និង​ផ្តល់​ថាមពល​ដ៏​ចម្បង​មិន​អាច​ខ្វះបាន​ដល់​ជីវិត​នៅលើ​ភពផែនដី​របស់​យើង​នេះ អស់រយៈពេល​រាប់ពាន់លាន​ឆ្នាំមកហើយ។ ក៏ប៉ុន្តែ គេដឹង​ថា ព្រះអាទិត្យ ក៏​ដូចជា​ផ្កាយ​ផ្សេងទៀត​ដែរ គឺ​មាន​វដ្ត​នៃ​ជីវិត​របស់​ខ្លួន។ តើ​ព្រះអាទិត្យ​របស់​យើង​នេះ​អាច​នឹង​​ស្ថិតស្ថិរ​នៅ​បាន​រហូត​ដល់​ពេលណា? តើ​នឹង​មាន​អ្វី​កើតឡើង​​នៅពេល​ដែល​ព្រះអាទិត្យ​អស់ជីវិត?

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ