អានតួអត្ថបទ
ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ពិភពលោក

អាថ៌កំបាំងជុំវិញពណ៌ឥន្ទធនូ

សំឡេង ០៩:៣៨
តាមអបិយជំនឿខ្លះ គេជឿថា ឥន្ទធនូ គឺ​ជា​នាគ​ចុះផឹកទឹក
តាមអបិយជំនឿខ្លះ គេជឿថា ឥន្ទធនូ គឺ​ជា​នាគ​ចុះផឹកទឹក Sharonjoy17/Pixabay
ដោយ៖ សេង ឌីណា

នៅ​សប្តាហ៍​នេះ សេង ឌីណា សូម​រៀបរាប់ អំពីដំណើររឿង​នៃ​ការយល់ដឹង​របស់​មនុស្ស​ជាតិយើង​ទៅលើ​ឥន្ទធនូ ចាប់តាំង​ពី​ការ​ជឿ​ទៅតាម​អបិយជំនឿ រហូត​ទៅដល់​ការ​បកស្រាយ​តាម​លក្ខណៈ​វិទ្យាសាស្ត្រ ទាក់ទង​នឹង​ពណ៌ និង​ប្រភព​របស់​ឥន្ទធនូ។

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ