ប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក

តើការធ្វើដំណើរទៅភពព្រះអង្គារត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះ?

សំឡេង ០៩:៣៨
ណាសា​គ្រោង​បញ្ជូន​មនុស្ស​ទៅ​កាន់​ភពព្រះអង្គារ​នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ២០៣០
ណាសា​គ្រោង​បញ្ជូន​មនុស្ស​ទៅ​កាន់​ភពព្រះអង្គារ​នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ២០៣០ NASA

នៅ​ក្នុង​នាទីប្រវត្តិសាស្រ្ត​ពិភពលោក​របស់យើង នៅ​សប្តាហ៍​នេះ សេង ឌីណា សូម​បន្ត​​​​ ​រៀបរាប់ អំពីប្រវត្តនៃចក្រវាល​ ដោយសូមលើកឡើង អំពី​គម្រោង​បញ្ជូន​មនុស្ស​ឲ្យ​ទៅ​ចុះចត​លើ​ភពព្រះអង្គារ។