អានតួអត្ថបទ
ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ពិភពលោក

តើនរណា​ជាអ្នក​រកឃើញ​ថា​មួយឆ្នាំ​មាន​៣៦៥ថ្ងៃ?

សំឡេង ០៩:២៩
ប្រតិទិន ៣៦៥ថ្ងៃ ដែល​យើង​ប្រើ​សព្វថ្ងៃ ត្រូវ​បាន​បន្សល់ទុក​ដោយ​ចក្រភព​រ៉ូម ក៏ប៉ុន្តែ ១ឆ្នាំមាន៣៦៥ថ្ងៃ ត្រូវ​បាន​គេ​រកឃើញ​តាំង​ពី​មុន​ចក្រភពរ៉ូម​ទៅទៀត
ប្រតិទិន ៣៦៥ថ្ងៃ ដែល​យើង​ប្រើ​សព្វថ្ងៃ ត្រូវ​បាន​បន្សល់ទុក​ដោយ​ចក្រភព​រ៉ូម ក៏ប៉ុន្តែ ១ឆ្នាំមាន៣៦៥ថ្ងៃ ត្រូវ​បាន​គេ​រកឃើញ​តាំង​ពី​មុន​ចក្រភពរ៉ូម​ទៅទៀត Pixabay
ដោយ៖ សេង ឌីណា
១២ នាទី

នៅ​ក្នុង​នាទីប្រវត្តិសាស្រ្ត​ពិភពលោក​របស់យើង នៅ​សប្តាហ៍​នេះ សេង ឌីណា សូម​​​​​​បន្ត​ធ្វើការ​រៀបរាប់ អំពីដំណើរវិវឌ្ឍន៍​នៃ​ការយល់ដឹង​របស់​មនុស្សជាតិ​ទៅលើ​ចក្រវាល ដោយ​សូមលើកឡើង អំពី​ដំណើររឿង​នៃ​ការ​រកឃើញ​ជាលើកដំបូង​ថា ​១ឆ្នាំ​មាន​៣៦៥ថ្ងៃ ហើយ​ឈាន​ទៅ​បង្កើត​ប្រតិទិន​សុរិយគតិ​ដ៏​សុក្រិត​​មុនគេ​នៅ​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្រ្ត។

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ