អានតួអត្ថបទ
ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ពិភពលោក

ហេតុអ្វី​បានជា​គេ​បែងចែក​១ថ្ងៃ​ជា​២៤ម៉ោង?

សំឡេង ០៩:៥៣
១ថ្ងៃ គឺ​រយៈពេល​ដែល​ផែនដី​វិល​ជុំវិញ​ខ្លួនឯង​១ជុំ ប៉ុន្តែ តើ​អ្នកណា​ជា​អ្នកកំណត់​ថា ១ថ្ងៃ​ត្រូវ​មាន​២៤ម៉ោង?
១ថ្ងៃ គឺ​រយៈពេល​ដែល​ផែនដី​វិល​ជុំវិញ​ខ្លួនឯង​១ជុំ ប៉ុន្តែ តើ​អ្នកណា​ជា​អ្នកកំណត់​ថា ១ថ្ងៃ​ត្រូវ​មាន​២៤ម៉ោង? Pixabay
ដោយ៖ សេង ឌីណា

នៅ​ក្នុង​នាទីប្រវត្តិសាស្រ្ត​ពិភពលោក​របស់យើង នៅ​សប្តាហ៍​នេះ សេង ឌីណា សូម​​​​​​បន្ត​ធ្វើការ​រៀបរាប់ អំពីដំណើរវិវឌ្ឍន៍​នៃ​ការយល់ដឹង​របស់​មនុស្សជាតិ​ទៅលើ​ចក្រវាល ដោយ​សូមលើកឡើង អំពី​ដំណើររឿង​នៃ​ការ​បែងចែក​​ថ្ងៃ​ទៅជា​២៤ម៉ោង និង​ការ​បែងចែក​ម៉ោង​​ជា​៦០នាទី។

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ