ប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក

ភពសុក្រ៖ ផ្កាយព្រឹក ឬ​ផ្កាយចោរ

សំឡេង ០៩:៥២
ភពសុក្រ ជា​ភពទី២​រាប់ពីព្រះអាទិត្យ
ភពសុក្រ ជា​ភពទី២​រាប់ពីព្រះអាទិត្យ NASA

នៅ​ក្នុង​នាទីប្រវត្តិសាស្រ្ត​ពិភពលោក​របស់យើង នៅ​សប្តាហ៍​នេះ សេង ឌីណា សូម​បន្ត​​​​ ​រៀបរាប់ អំពីប្រវត្តនៃចក្រវាល​ ដោយសូមលើកឡើង អំពី​ភពសុក្រ ដែល​តែងតែ​ត្រូវបាន​គេ​ចាត់ទុក​ថា​ជា​បងប្អូនភ្លោះ​នៃ​ភពផែនដី​របស់​យើង។