អានតួអត្ថបទ
ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ពិភពលោក

ល្បឿននៃពន្លឺ

សំឡេង ០៩:៥៧
ការណ៍​ដែល​ល្បឿន​នៃ​ពន្លឺ​មាន​ដែន​កំណត់ វា​ក៏​ធ្វើ​ឲ្យ​​ការ​សង្កេត​លើ​ចក្រវាល​ក៏​ត្រូវ​មាន​ដែន​កំណត់​ដែរ ដែល​តាម​ភាសាអង់គ្លេស គេ​ហៅ​ថា "Observable Universe"
ការណ៍​ដែល​ល្បឿន​នៃ​ពន្លឺ​មាន​ដែន​កំណត់ វា​ក៏​ធ្វើ​ឲ្យ​​ការ​សង្កេត​លើ​ចក្រវាល​ក៏​ត្រូវ​មាន​ដែន​កំណត់​ដែរ ដែល​តាម​ភាសាអង់គ្លេស គេ​ហៅ​ថា "Observable Universe" NASA
ដោយ៖ សេង ឌីណា
១២ នាទី

នៅ​សប្តាហ៍​នេះ សេង ឌីណា សូម​រៀបរាប់ អំពីដំណើររឿង​នៃ​ការយល់ដឹង​របស់​មនុស្ស​ជាតិយើង​ទៅលើ​ពន្លឺ ជាពិសេស ផ្តោត​លើ​ល្បឿន​នៃ​ពន្លឺ និង​លក្ខណៈពិសេស​នៃ​ពន្លឺ ដែល​អាច​ធ្វើ​ដំណើរ​ឆ្លងកាត់​ភាព​ទទេ​នៃ​ទីអវកាស ដោយ​មិនត្រូវការ​អ្វី​ជា​សារធាតុ​ចម្លង។

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ