ប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក

មនុស្សសម័យទំនើប៖ ​អូម៉ូសាព្យាង ​និង​ការ​ចេះ​ប្រើ​ភាសា

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ក្នុង​នាទីប្រវត្តិសាស្រ្ត​ពិភពលោក​របស់យើង នៅ​សប្តាហ៍​នេះ សេង ឌីណា សូម​បន្ត​​​​ធ្វើការ​រៀបរាប់ អំពី​ប្រវត្តិ​នៃ​​ភពផែនដី​របស់​យើង​​តទៅទៀត ដោយ​សូមលើកឡើង អំពី​ការ​ចាប់លេចមុខឡើង​នៃ​ពពួក​អូម៉ូសាព្យាង ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់ទុក​ថា​ជា “មនុស្សសម័យទំនើប” ស្ថិត​ក្នុង​តំណវង្ស​នៃ​មនុស្ស​យើង​បច្ចុប្បន្ន។

អូម៉ូសាព្យាង ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់ទុក​ក្នុង​តំណវង្ស​នៃ​មនុស្ស​យើង​បច្ចុប្បន្ន បាន​ចាប់មាន​វត្តមាន​ដំបូង​ កាល​ពី២០ម៉ឺន​ឆ្នាំមុន នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាហ្វ្រិក
អូម៉ូសាព្យាង ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់ទុក​ក្នុង​តំណវង្ស​នៃ​មនុស្ស​យើង​បច្ចុប្បន្ន បាន​ចាប់មាន​វត្តមាន​ដំបូង​ កាល​ពី២០ម៉ឺន​ឆ្នាំមុន នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាហ្វ្រិក Pixabay