ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ

ការបែកបាក់នៃសាធារណរដ្ឋខ្មែរ

សំឡេង ០៧:០៧
សៀវភៅ​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ខ្មែរ​របស់ វ៉ាន់ឌី កាអុន
សៀវភៅ​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ខ្មែរ​របស់ វ៉ាន់ឌី កាអុន RFI

របប​សាធារណរដ្ឋខ្មែរ​ដែល​បាន​ប្រកាស​នៅ​ថ្ងៃ​ ៩ តុលា​ឆ្នាំ​១៩៧០ បាន​វិវត្ត​បន្តិចម្តងៗ​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​​ការប្រេះឆា​មួយ​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​កត់សំគាល់​ចាប់​តាំង​ពីខែ​កុម្ភះ​ឆ្នាំ ១៩៧១។