ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ

សភាពការណ៍​នៅ​កម្ពុជា មុន​ថ្ងៃ ទី ១៧ មេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ខែ​មករា ឆ្នាំ ១៩៧៥ ទីក្រុង​ភ្នំពេញ បាន​ត្រូវ​ឡោមព័ទ្ធ​ដោយ​កង​ប្រដាប់​អាវុធ​ខ្មែរ​ក្រហម ដែល​កាលនោះ បាន​កើន​ចំនួន ដល់​ទៅ ៦​ម៉ឺន​នាក់។ ផ្លូវ​ដឹកជញ្ជូន​ស្បៀង​ទាំង​អស់​ត្រូវ​កាត់ផ្តាច់។ រដ្ឋធានី​ខ្មែរ​ស្ថិតនៅ​ក្រោម​ភ្លៀង​នៃ​គ្រាប់រ៉ុក្កែត​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម។

សៀវភៅ​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ខ្មែរ​របស់ វ៉ាន់ឌី កាអុន
សៀវភៅ​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ខ្មែរ​របស់ វ៉ាន់ឌី កាអុន RFI