ប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក

ការកកើត​ភពផែនដី

សំឡេង ១០:៤៧
ភពផែនដី​របស់​យើង គឺ​ជា​ភព​ទី៣ រាប់​ពី​ព្រះអាទិត្យ ហើយ​បាន​កកើតឡើង កាល​ពី​ប្រមាណ​ជា ៤៥០០លាន​ឆ្នាំ​មុន
ភពផែនដី​របស់​យើង គឺ​ជា​ភព​ទី៣ រាប់​ពី​ព្រះអាទិត្យ ហើយ​បាន​កកើតឡើង កាល​ពី​ប្រមាណ​ជា ៤៥០០លាន​ឆ្នាំ​មុន Pixabay

នៅ​ក្នុង​នាទីប្រវត្តិសាស្រ្ត​ពិភពលោក​របស់យើង នៅ​សប្តាហ៍​នេះ សេង ឌីណា សូម​បន្ត​​​​ធ្វើការ​រៀបរាប់ អំពី​ប្រវត្តិ​នៃ​ចក្រវាល​តទៅទៀត ដោយ​សូមលើកឡើង អំពី​ការចាប់កំណើត​នៃ​ភពផែនដីរបស់​យើង។