ប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក

Big Bang ៖ ការចាប់កំណើត​នៃ​ចក្រវាល

សំឡេង ០៨:៤២
រូបភាព​នៃណេប៊ុយឡា (បណ្តុំ​ធូលី​និង​ឧស្ម័ន​ក្នុង​អវកាស) ដែល​ថតដោយ​តេឡេស្កុប​ហឺបល (Hubble Space Telescope)
រូបភាព​នៃណេប៊ុយឡា (បណ្តុំ​ធូលី​និង​ឧស្ម័ន​ក្នុង​អវកាស) ដែល​ថតដោយ​តេឡេស្កុប​ហឺបល (Hubble Space Telescope) Pixabay

នៅ​ក្នុង​នាទីប្រវត្តិសាស្រ្ត​ពិភពលោក​របស់យើង នៅ​សប្តាហ៍​នេះ សេង ឌីណា សូមបន្ត​​​​ធ្វើការ​រៀបរាប់ អំពីប្រវត្តិ​នៃ​ចក្រវាល​របស់​យើង​តទៅទៀត ដោយ​សូម​លើកឡើង អំពី​​ការ​ចាប់កំណើត​នៃ​ចក្រវាល នៅ​ក្នុងហេតុការណ៍ ដែល​គេ​ច្រើន​ហៅ​តាម​ភាសា​អង់គ្លេស​ថា "Big Bang"។