អានតួអត្ថបទ
ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ពិភពលោក

ហេតុអ្វី​បានជា​ខែ​កុម្ភៈ​មាន​ត្រឹមតែ​២៨ថ្ងៃ?

សំឡេង ១១:១២
ប្រតិទិន​សុរិយគតិ​ដែល​យើងប្រើ​ជាទូទៅ នៅ​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្ប​ន្ន​នេះ មាន​ដើមកំណើត​ចេញ​ពី​ប្រតិទិន​របស់​ចក្រភព​រ៉ូម
ប្រតិទិន​សុរិយគតិ​ដែល​យើងប្រើ​ជាទូទៅ នៅ​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្ប​ន្ន​នេះ មាន​ដើមកំណើត​ចេញ​ពី​ប្រតិទិន​របស់​ចក្រភព​រ៉ូម Pixabay
ដោយ៖ សេង ឌីណា

នៅ​ក្នុង​នាទីប្រវត្តិសាស្រ្ត​ពិភពលោក​របស់យើង នៅ​សប្តាហ៍​នេះ សេង ឌីណា សូម​​​​​​បន្ត​ធ្វើការ​រៀបរាប់ អំពីដំណើរវិវឌ្ឍន៍​នៃ​ការយល់ដឹង​របស់​មនុស្សជាតិ​ទៅលើ​ចក្រវាល ដោយ​សូមលើកឡើង អំពី​ប្រវត្តិ​នៃ​ប្រតិទិន​សុរិយគតិ​​សម័យ​ទំនើប​ដែល​យើង​កំពុងប្រើ​បច្ចុប្បន្ន​ ដោយ​នៅ​ក្នុងនោះ យើងសង្កេតឃើញ​ថា ខែ​ទាំងអស់​មាន​ចំនួន​ថ្ងៃ​ឆ្លាស់គ្នា រវាង ៣០ថ្ងៃ និង ៣១ថ្ងៃ លើកលែង​តែ​ខែកុម្ភៈ​មួយ​ចេញ ដែល​មាន​ចំនួន​ថ្ងៃ​តិច​ខុសគេ។

រកមិនឃើញអត្ថបទដែលស្វែងរកទេ

មិនមាន​អត្ថបទ​ដែលអ្នកព្យាយាមចូលមើលទេ