ប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក

វដ្ត​នៃ​ជីវិត​របស់​ផ្កាយ

សំឡេង ០៨:៤៣
ព្រះអាទិត្យ​ត្រូវ​គេ​ចាត់បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​ប្រភេទ​ "កូនផ្កាយលឿង" (Yellow Dwarf) ក៏ប៉ុន្តែ​ពណ៌​ពិតប្រាកដ​របស់​ព្រះអាទិត្យ គឺ​ពណ៌ ស
ព្រះអាទិត្យ​ត្រូវ​គេ​ចាត់បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​ប្រភេទ​ "កូនផ្កាយលឿង" (Yellow Dwarf) ក៏ប៉ុន្តែ​ពណ៌​ពិតប្រាកដ​របស់​ព្រះអាទិត្យ គឺ​ពណ៌ ស NASA

នៅ​ក្នុង​នាទីប្រវត្តិសាស្រ្ត​ពិភពលោក​របស់យើង នៅ​សប្តាហ៍​នេះ សេង ឌីណា សូម​​​ធ្វើការ​រៀបរាប់ អំពីប្រវត្តិ​ចក្រវាល​តទៅទៀត ដោយ​សូម​លើកឡើង​អំពី​​វដ្តនៃ​ជីវិត​របស់​ផ្កាយ ពី​ការ​ចាប់កំណើត​ រហូត​ដល់​ចុងបញ្ចប់​​នៃ​ជីវិត ដែល​ខ្លះ​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​ជា​បាតុភូត​ផ្ទុះ​ដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុង​ចក្រវាល គឺ​បាតុភូត ដែល​គេ​ហៅ​តាម​ភាសា​អង់គ្លេស “Supernova”។