ប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក

តើ​នរណា​ជា​អ្នក​រកឃើញ​ថា​ផែនដី​មាន​រាង​មូល?

សំឡេង ០៩:២៨
គេ​ច្រើន​តែ​យល់ច្រឡំ​ថា គ្រីស្តូហ្វ កូឡុំ ជា​អ្នក​រកឃើញ​ថា​ផែនដី​មាន​រាងមូល
គេ​ច្រើន​តែ​យល់ច្រឡំ​ថា គ្រីស្តូហ្វ កូឡុំ ជា​អ្នក​រកឃើញ​ថា​ផែនដី​មាន​រាងមូល Pixabay

នៅ​ក្នុង​នាទីប្រវត្តិសាស្រ្ត​ពិភពលោក​របស់យើង នៅ​សប្តាហ៍​នេះ សេង ឌីណា សូម​​​​​ធ្វើការ​រៀបរាប់ អំពីដំណើរវិវឌ្ឍន៍​នៃ​ការយល់ដឹង​របស់​មនុស្សជាតិ​ទៅលើ​ចក្រវាល ដោយ​សូមលើកឡើង អំពី​ដំណើររឿង​នៃ​ការ​រកឃើញ​​កាល​ពីដើម​ដំបូងគេថា​ភពផែនដី​របស់​យើង​មាន​រាងមូល។