ផ្សាយផ្ទាល់

សំឡេងពិភពលោក

ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់​របស់ RFI ៖ ព័ត៌មាន​ពី​កម្ពុជា និង​ពី​ជុំវិញ​ពិភពលោក

តាមដាន​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ តាមរយៈ​ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់ RFI នៅលើ​វេបសាយ
យើង​ក៏​មាន​ផងដែរ​នូវ​ការផ្សាយ​ជា​​ភាសាបារាំង

ក្រៅពី​ការ​ស្តាប់​ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់ លោក​អ្នក​អាច​ស្តាប់​សំឡេងនៅ​ក្នុង​កម្មវិធីផ្សាយ​នីមួយៗ
តាមដាន​ព័ត៌មាន​របស់​យើង តាមរយៈ Facebook, Twitter និង កម្មវិធី​សម្រាប់​ទូរសព្ទដៃ.

លោក-អ្នក​ចង់​ស្តាប់​ការផ្សាយ​របស់​យើង​តាមរលកធាតុអាកាស?
សូម​ចូល​មើល​បញ្ជី​​ហ្វ្រេកង់​នៃ​ការ​ផ្សាយ​តាម​រលកធាតុ​អាកាស​របស់​​យើង.