ប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក

ភពព្រះអង្គារ៖ ទិសដៅនៃការស្វែងរកជីវិតក្រៅភព

សំឡេង ០៩:៥៩
ភពព្រះអង្គារ គឺ​ជា​ភពទី៤ រាប់ពីព្រះអាទិត្យ (បន្ទាប់​ពី​ភពពុធ សុក្រ និង​ផែនដី)
ភពព្រះអង្គារ គឺ​ជា​ភពទី៤ រាប់ពីព្រះអាទិត្យ (បន្ទាប់​ពី​ភពពុធ សុក្រ និង​ផែនដី) NASA

នៅ​ក្នុង​នាទីប្រវត្តិសាស្រ្ត​ពិភពលោក​របស់យើង នៅ​សប្តាហ៍​នេះ សេង ឌីណា សូម​បន្ត​​​​ ​រៀបរាប់ អំពីប្រវត្តនៃចក្រវាល​ ដោយសូមលើកឡើង អំពី​ភពព្រះអង្គារ ដែល​មនុស្ស​យើង​ធ្លាប់​បាន​សង្កេត​និង​សិក្សា​តាំង​ពី​សម័យ​បុរាណ ហើយ​ក៏​ជា​ទិសដៅដ៏សំខាន់​មួយ នៃ​គម្រោង​បញ្ជូន​មនុស្ស​ឲ្យ​ទៅ​ចុះចត​ទៅថ្ងៃ​អនាគត។