បទយកការណ៍

យុវជន​មួយ​ក្រុម​បង្កើត​វង់​ភ្លេង​យីកេ រួមចំណែកថែរក្សាកេរវប្បធម៌មួយនេះ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

វង់ភ្លេង​យីកេថ្មី​មួយ ត្រូវ​បាន​យុវជន​មួយ​ក្រុម ដែល​មាន​សមាជិក​ភាគ​ច្រើន​ជា​ជនពិការ បង្កើត​ឡើង​ ក្នុង​គោល​បំណង​ថតបទ​យីកេ​ឡើង​វិញ​ ដើម្បី​ថែរក្សាវប្បធម៌​មួយ​នេះ។ វង់ភ្លេង​យីកេ ជា​ប្រភេទ​វង់ភ្លេង​សម្រាប់​ប្រគំ​កំដរ​ល្ខោន​យីកេ។ ទោះបីជា​មាន​ការ​ប្រឈម​មួយ​ចំនួន ក្រុម​​វង់ភ្លេងយីកេ​ដែល​ហៅ​ខ្លួន​ឯង​ថា “កេរ” បាន​ជំនះ​ឧបសគ្គ​ទាំង​នោះ ដោយ​រំពឹង​ថា​យុវជន​ដទៃ​ទៀត ចូល​រួម​ថែរក្សាកេរ​វប្បធម៌​មួយ​នេះ​។

ក្រុម​កេរ​កំពុង​សម​​ប្រគំភ្លេង​យីកេ
ក្រុម​កេរ​កំពុង​សម​​ប្រគំភ្លេង​យីកេ RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត