លោក តូង លេន៖ គណបក្សជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា ចូលរួមប្រកួតប្រជែង តែមិនសូវរំពឹងទទួលបានអាសនៈ

សំឡេង ០៨:១៧
លោក តូង លេន តំណាងគណបក្សជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា
លោក តូង លេន តំណាងគណបក្សជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា @RFI/Visal

នៅ​ថ្ងៃទី៨ នៃ​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ជាតិ អាណត្តិទី៦​នេះ វិទ្យុ​បារាំង​អន្ដរជាតិ បាន​អញ្ជើញ លោក តូង លេន តំណាង​គណបក្ស​ជនជាតិ​ដើម​ប្រជាធិបតេយ្យ​កម្ពុជា ទទួល​បន្ទុក​យុវជន ។ លោក តូង លេន អះ​អាង​ថា គណបក្ស​បក្ស​នេះ បង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហ​ប្រឈម​នានា ដែល​ពល​រដ្ឋ​ ជា​ពិសេស​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ នៅ​កម្ពុជា កំពុង​ជួប​ប្រទះ​។ យ៉ាង​ណា​ក៏ដោយ តំណាង​គណបក្ស​នេះ ​មិន​ហ៊ាន​រំពឹង​ខ្លាំង ​ថា​នឹង​ទទួល​បាន​អាសនៈ ក្នុង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៩ ខែកក្កដា ខាង​មុខ​នេះ​ទេ។