សង្គម​ស៊ីវិល៖លុប​បំបាត់​គ្រឿងញៀន​នៅ​តាម​ក្លឹប​កំសាន្ត ជំហ៊ាន​ដំបូង​ត្រូវ​លុប​បំបាត់​អំពើ​ពុករលួយ​ជា​មុន​សិន

សំឡេង ១១:០៨
គ្រឿងញៀន
គ្រឿងញៀន @សហការី

រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​បាន​អះអាង​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​ថា ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ គឺ​សមត្ថកិច្ច​នឹង​ធ្វើការ​លុប​បំបាត់​ឲ្យ​បាន​ទាំង​ស្រុង​ការ​ប្រើប្រាស់​សារ​ធាតុញៀន​នៅ​តាម​ក្លឹប​កំសាន្ត​។ សង្គមស៊ីវិល​និយាយ​ថា ដើម្បី​លុប​បំបាត់​ការ​ប្រើប្រាស់​គ្រឿង​ញៀន​នៅ​តាម​ក្លឹប​កំសា​ន្ត​​ឲ្យ​បាន​ទាំង​ស្រុងគឺ​ជំហ៊ាន​ដំបូង​គេ​ត្រូវ​លុប​បំបាត់​អំពើ​ពុក​រលួយ​ជា​មុន​សិន។ អំពើ​​ពុក​រលួយ​ដែល​ម្ចាស់​អាជីវកម្មសូក​មក​សមត្ថកិច្ច​មួយ​ចំនួន​អំឡុង​ពេល​ចុះ​ប្រតិបត្តិការ​បង្ក្រា​ប​​គ្រឿង​ញៀន។