បទយកការណ៍

ពលរដ្ឋ៖ ក្រោយ​៧មករាប្រទេសមាន​ការ​រីក​ចម្រើន​មែន​ពិត តែ​ពលរដ្ឋ​នៅ​ប្រឹង​រស់​ដោយ​ខ្លួន​ឯង

សំឡេង ០៨:៤៥
រូបថតៈ ទិដ្ឋភាព​ពលរដ្ឋ​ចូលរួម​អបអរ​សាទរ​ទិវា​ជ័យជំនះ​៧​មករា​នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ទី​៧​ខែ​មករា​ឆ្នាំ​២០១៧
រូបថតៈ ទិដ្ឋភាព​ពលរដ្ឋ​ចូលរួម​អបអរ​សាទរ​ទិវា​ជ័យជំនះ​៧​មករា​នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ទី​៧​ខែ​មករា​ឆ្នាំ​២០១៧ @Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា​នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យនេះ​ បាន​រៀបចំ​ខួប​លើក​ទី​៣៩​ថ្ងៃ​ជ័យ​ជំនះ​៧មករា។ងាក​ទៅ​ស្ដាប់​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ពលរដ្ឋ​បាន​កត់​សម្គាល់​ថា ក្រោយ​ថ្ងៃ​៧មករា​ប្រទេសកម្ពុជា​មាន​ការ​រីក​ចម្រើន​មែន​ពិត តែ​កម្រិត​ជីវភាព​ពលរដ្ឋ​មិន​ទាន់​ធូរធា​នៅ​ឡើយ​ទេពោល​គឺ​នៅ​ប្រឹង​រស់​ដោយ​ខ្លួន​ឯង។