បទយកការណ៍

​លោក​អោម សេង​បូរ៉ា​៖សេ​ដ្ឋកិច្ច​ក្នុង​ស្រុក​​ខ្លាំង​​​គឺ​​​ពឹង​​​អាស្រ័យ​​​អ្នក​រកស៊ី​​ក្នុង​ស្រុក​​ខ្លាំង​!

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

កន្លងមក​វិទ្យុ​បារាំង​យើង​ធ្លាប់បាន​រៀបរាប់​ពី​ជីវិត​ជោគជ័យ​របស់លោក​អោម សេង​បូរ៉ា ជូន​លោកអ្នក​ស្តាប់​រួច​ម្តងមកហើយ​កាលពី​ឆ្នាំ២០១១។ កាលនោះ​លោក​មាន​តួនាទី​ត្រឹមតែ​ជា​នាយក​សាលា​បណ្តុះបណ្តាល​សហ​គិ្រ​ន​APLUS តែប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែ​នៅពេល​នេះលោក​បាន​ក្លាយទៅជា​សហគ្រិន​មួយ​ដ៏​ឆ្មើ​ម ដែល​បាន​ជួយ​ការងារ​យ៉ាងច្រើន​នៅក្នុង​សង្គម និង​បាន​ក្លាយទៅជា​ប្រធាន​ក្លិប​បង្វឹក​អ្នកដឹកនាំ​ធុរកិច្ច​កំពូល ឬ​ហៅថា CEO Master Club។

លោក​អោម សេង​បូរ៉ា
លោក​អោម សេង​បូរ៉ា @Om Sengbora