អ្នក​កាសែត​ម្នាក់​បេាះបង់​​អាជីព​មក​លក់​ស្បែក​ជើង​កង់​ឡាន​រំឮក​ការ​ចងចាំ​ក្នុង​សម័យ​ខ្មែរ​ក្រហម​

សំឡេង ០៨:៤១
លោករ៉ឹុម ភារី ​កំពុង​អង្គុយ​លក់​ស្បែក​ជើង​កង់ឡាន ​
លោករ៉ឹុម ភារី ​កំពុង​អង្គុយ​លក់​ស្បែក​ជើង​កង់ឡាន ​ @facebook

លោករ៉ឹម ភារី គឺជា អតីត អ្នកសារព័ត៌មាន កម្ពុជា មួយ រូប ដែល ធ្លាប់ បម្រើ ការងារ នៅក្នុង​អង្គភាព​សារព័ត៌មាន​ក្នុង​ស្រុក​មួយ​ចំនួន​នា​ពេល​កន្លង​មក​។ ក្រោយ​ប្រឡូក​ក្នុង​សមរភូមិ​ស្លាបប៉ាកា​អស់​៤ឆ្នាំ ​លោក​ក៏​បានលា​ឈប់​មក​ចាប់​របរ​ជា​អ្នក​លក់​ស្បែកជើង​កង់ឡាន​វិញ​។ របរថ្មី​នេះ​បាន​ដំណើរការ​រលូន​ដោយ​មាន​អតិថិជន​ជាវ​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​។ ​អតិថិជន​ខ្លះ​របស់​លោក​រ៉ឹម ភារី​ គឺជា​អ្នក​ដែល​ធ្លាប់​ឆ្លងកាត់​នៅក្នុង​សម័យ​ខ្មែរ​ក្រហម​ ហើយ​ពួកគេ​ទិញ​ស្បែកជើង​កង់ឡាន​ ដើម្បី​ទុក​ជា​អនុស្សាវរីយ៍ ​និង​រំឮក​ការ​ចងចាំ​គ្រា​ដែល​ពួកគាត់​ធ្លាប់​ពាក់​វា​នៅក្នុង​របប​ប៉ុល ពត​។