លោក​ គង់​ មុនីកា​៖ ​ការ​ជ្រើស​រើស​ លោក​ គង់​ គាំ​ ជា​ប្រធាន​កិត្តិ​យស​គណ​បក្ស​ឆន្ទៈ​ខ្មែរ​ មិន​មែន​ដោយ​សារ​គាត់​ជា​ឳពុក​ទេ​

សំឡេង ១២:១៩
លោក គង់ មុនីកា ប្រធានគណបក្សឆន្ទៈខ្មែរ។
លោក គង់ មុនីកា ប្រធានគណបក្សឆន្ទៈខ្មែរ។ @RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ​RFI​នៅ​រាត្រី​នេះ គឺ​លោក គង់ មុនីកា ប្រធាន​គណ​បក្ស​ឆន្ទៈ​ខ្មែរ​។​គណ​បក្ស​ឆន្ទៈ​ខ្មែរ​ដែល​បាន​ធ្វើ​សមាជ​វិស​មញ្ញ​មួយ​នៅ​ព្រឹកមិញ​នេះ​ដោយ​ជ្រើស​រើស​លោក គង់​ គាំ​ ជា​ឪពុក​របស់ខ្លួន ឲ្យ​ធ្វើជា​ប្រធាន​កិត្តិយស​គណ​បក្ស​ដែល​ទើប​បង្កើត​ឡើង​បាន​អាយុ​មួយ​ខួប​នេះ​។​ ហេតុអ្វី​ជ្រើស​រើស លោក គង់ គាំ ជា​អតីត​ទីប្រឹក្សា​គណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ ​មក​ធ្វើ​ជា​ប្រធាន​កិត្តិយស​គណបក្ស​ថ្មី​នេះ​ ?