លោក​​ជិន ​ម៉ា​លីន​៖​ក្រោម​​ការ​កែ​ទម្រង់​ ក្នុង​​ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ ​តុលា​ការ​ផ្តល់​​យុត្តិធម៌​​ដល់​​ពលរដ្ឋ​បាន​​​ប្រសើរ​​ជាង​​មុន​

សំឡេង ១៤:៣១
លោក ជិន ម៉ាលីន​ អនុរដ្ឋលេខាធិការ​និង​ជា​អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​។​
លោក ជិន ម៉ាលីន​ អនុរដ្ឋលេខាធិការ​និង​ជា​អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​។​ @Facebook

ភ្ញៀវ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​យើង​នៅ​រាត្រី​នេះ គឺ​លោក​ជិន ម៉ា​លីន ដែលជា​អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួងយុត្តិធម៌​កម្ពុជា។ ឆ្លើយតប​នឹង​សំណួរ​របស់​វណ្ណ សុគន្ធា លោក​ជិន ម៉ា​លីន បាន​អះអាងថា នៅពេលនេះ ក្រសួងយុត្តិធម៌​កំពុងតែបន្ត​ដំណើរការ​កែទម្រង់​ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌​នៅ​កម្ពុជា។ លោក​បន្តថា ដោយសារតែ​ការកែទម្រង់​នេះហើយ ធ្វើ​ឲ្យ​ការផ្តល់​យុត្តិធម៌​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុង​ឆ្នាំ២០១៨នេះ មាន​លក្ខណៈ​ល្អប្រសើរ​ជាង​មុន។