ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក​​ឡឹ​ក សុធារ​​៖​GDP​សង្ឃឹម​ថា ​រដ្ឋសភា​​នឹង​​ជួយ​​ជំរុញ​​រដ្ឋាភិបាល​​ឱ្យ​ធ្វើ​ការ​​ដោយ​​តម្លាភាព​​រឿង​​បឹង​​តា​មោក​

សំឡេង ១០:៥២
លោកឡឹក សុធារ អ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន
លោកឡឹក សុធារ អ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន @FB

រដ្ឋសភាជាតិ​កម្ពុជា​មិនទាន់បាន​សម្រេច​យ៉ាងណា​នៅឡើយ​ទេ​ចំពោះ​ការស្នើ​សុំឱ្យ​កោះហៅ​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​ទៅ​បំភ្លឺ​ឱ្យបាន​ច្បាស់​ពី​គម្រោង​អភិវឌ្ឍ​បឹង​តា​មោក​របស់​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន(GDP)។ លោក​ឡឹ​ក សុធារ អ្នកនាំពាក្យ​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន​មិនអាច​វាយតម្លៃ​ដឹង​ពី​ការសម្រេច​របស់​រដ្ឋសភា​ជា តិ​នោះឡើយ។ ប៉ុន្តែ តាមរយៈ​បទសម្ភាសន៍​នៅក្នុង​នាទី​ភ្ញៀវ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​នៅ​រាត្រី​នេះ លោក​ឡឹ​ក សុធារ សង្ឃឹមថា រដ្ឋសភាជាតិ​នឹង​ដើរតួនាទី​ជួយ​ជំរុញ​ដល់​រដ្ឋាភិបាល​ឱ្យធ្វើ​ការ​ដោយ​តម្លាភាព​ចំពោះ​គម្រោង​អភិវឌ្ឍ​បឹង​តា​មោក។