ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក​ម៉ៃ ទិ​ត្យ​ថា​រ៉ា​៖​ត្រឹមតែ​​ម្នាក់​២​ម៉ឺន​​រៀល​/ខែ​​តែ​១០០​នាក់​​នឹង​​ជួយ​​បន្ត​​ដង្ហើម​រស់​​មជ្ឈមណ្ឌល​​តា​គិ​​ន​​ហើយ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​យើង​នៅ​រាត្រី​នេះ គឺ​លោក​ម៉ៃ ទិ​ត្យ​ថា​រ៉ា និពន្ធ​នាយករង​នៃ​កាសែត​ខ្មែ​ថា​ម​ស៍ (Khmer Times) និង​ជា​ស្ថាបនិក​មជ្ឈមណ្ឌល​ភាសាបរទេស​តា​គិ​ន​នៅក្នុង​ខេត្តស្វាយរៀង។ នៅពេលនេះ មជ្ឈមណ្ឌល​ភាសាបរទេស​តា​គិ​ន​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​ការ​ទ្វារ​ដោយសារតែ​មិនមាន​ជំនួយ​ទ្រទ្រង់​តទៅទៀត។ ក្នុងនាម​ជា​ស្ថាប​កនិក លោក​ម៉ៃ ទិ​ត្យ​ថា​រ៉ា កំពុង​ស្វះ​ស្វែងរក​ជំនួយ​មក​ទប់​ទល់នឹង​ការចំណាយ​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​បណ្តុះ​បណ្តាល​មិន​យក​កម្រៃ​មួយ​នេះ។ លោក​ថា ត្រឹមតែ​ម្នាក់៥ដុល្លារ ឫ ២ម៉ឺន​រៀល/ខែ​តែ​ចំនួន១០០នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​នឹង​អាចជួយ​បន្ត​ដង្ហើមរស់​មជ្ឈមណ្ឌល​តា​គិ​ន​ហើយ។

លោកម៉ៃ ទិត្យថារ៉ា
លោកម៉ៃ ទិត្យថារ៉ា @facebook
មើលវគ្គផ្សេងទៀត