ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក​អំ សំអាត​៖​សិទ្ធិ​ពលរដ្ឋ​និង​នយោបាយ​ត្រូវ​បានបំ​ពាន​ច្រើន​ជាងគេ​នៅ​កម្ពុជា​ក្នុង​ពេល​១០​ឆ្នាំ​មក​នេះ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

សម្រាប់​ទិវា​សិទ្ធិមនុស្ស​អន្តរជាតិ​១០ ធ្នូ ​ខាង​មុខ​នេះ ​អង្គការ​ការពារ​សិទ្ធិមនុស្ស​លីកាដូ​បាន​ចេញ​របាយការណ៍​មួយ​ស្តីពី​ការ​រំលឹក​ឡើងវិញ​ពី​ការ​រំលោភ​សិទ្ធិមនុស្ស​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​នា​រយៈពេល​១០​ឆ្នាំ​មកនេះ​។ ​ដូច្នេះ​នៅ​រាត្រីនេះ ​លោ​កអំ សំអាត ​នាយករង​ទទួល​បន្ទុក​ផ្នែក​ឃ្លាំមើល​សិទ្ធិមនុស្ស​នៃ​អង្គការ​លីកាដូ គឺ​ជាភ្ញៀវ​របស់​យើង​។ ​ឆ្លើយតប​នឹង​សំណួរ​របស់​វណ្ណ​ សុគន្ធា ​លោក​អំ សំអាត​ បាន​អះអាង​ថា ​នៅក្នុង​រយៈពេល​១០ឆ្នាំ​មក​នេះ ​សិទ្ធិ​ពលរដ្ឋ​ និង​ នយោបាយ ​គឺ​ត្រូវ​បាន​រំលោភ​បំពាន​ច្រើនជាង​នៅ​កម្ពុជា​។

លោក អំ សំអាត
លោក អំ សំអាត @RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត