ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក​​ព្រឿង ប្រណីត​៖​បញ្ហា​​ប្រឈម​​របស់​​សមាគម​​អ្នក​និពន្ធ​​ខ្មែរ ​គឺ​​ការ​ខ្វះខាត​​ថវិកា​​ទ្រទ្រង់​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅថ្ងៃនេះ សមាគម​អ្នកនិពន្ធ​ខ្មែរ​បានរៀបចំ​មហាសន្និបាត​អាណត្តិ​ទី១០ របស់ខ្លួន។ ក្នុង​មហាសន្និបាត​នេះ សមាគម​អ្នកនិពន្ធ​ខ្មែរ​បានសម្រេច​តែងតាំង​ប្រធាន​ថ្មី​របស់ខ្លួន គឺ​លោក​ព្រឿង ប្រណីត។ នៅ​រាត្រី​នេះ លោក​ព្រឿង ប្រណីត បាន​យល់ព្រម​ធ្វើជា​ភ្ញៀវ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​យើង ដើម្បី​រៀបរាប់​ពីមុខ​តំណែង​ថ្មី​របស់លោក​នេះ ព្រមទាំង​ស្ថានភាព​ទូទាំង​នៃ​សមាគម​អ្នកនិពន្ធ​ខ្មែរ។ សម្រាប់​សមាគម​អ្នកនិពន្ធ​ខ្មែរ លោក​ប្រធាន​ថ្មី​បាន​អះអាងថា បញ្ហា​ប្រឈម​របស់​សមាគម​នេះ គឺ​ការខ្វះខាត​ថវិកា​សម្រាប់​ទ្រទ្រង់។ សូម​បទសម្ភាសន៍​ទាំងស្រុង​រវាង​វណ្ណ សុគន្ធា និង​លោក​ព្រឿង ប្រណីត ដូចតទៅ​នេះ៖

លោក​ព្រឿង ប្រណីត​ ប្រធាន​ថ្មី​របស់​សមាគម​អ្នក​និពន្ធ​ខ្មែរ​
លោក​ព្រឿង ប្រណីត​ ប្រធាន​ថ្មី​របស់​សមាគម​អ្នក​និពន្ធ​ខ្មែរ​ @RFI