លោក​​សំបូរ ម៉ា​ណា​រ៉ា​៖​ថ្ងៃ៧ ​មករា ​ជា​​ព្រឹត្តិការណ៍​​ជួបជុំ​គ្នា​​ដ៏​​ធំ​​របស់​​ពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ​​ក្រោយ​​រង​ទុក្ខ​វេទនា​​ក្នុង​​របប​​ខ្មែរ​ក្រហម​

សំឡេង ១២:៤៦
លោកសំបូរ ម៉ាណារ៉ា ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ
លោកសំបូរ ម៉ាណារ៉ា ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ @PUC

ថ្ងៃអាទិត្យ​នេះ គឺជា​ខួប៣៩ឆ្នាំ​នៃ​ជ័យជម្នះ​រំដោះប្រទេស​កម្ពុជា​ពី​របប​ខ្មែរក្រហម ៧ មករា ១៩៧។ ដូច្នេះ​នៅ​រាត្រី​នេះ ភ្ញៀវ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​យើង គឺ​លោក​សំបូរ ម៉ា​ណា​រ៉ា ដែលជា​សាស្ត្រាចារ្យ​ផ្នែក​ប្រវត្តិសាស្ត្រ។ លោក​សាស្ត្រាចារ្យ​សំបូរ ម៉ា​ណា​រ៉ា បាន​លើកឡើងថា ថ្ងៃទី៧ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ គឺជា​ព្រឹត្តិការណ៍​ដ៏​សំខាន់​មួយ​ក្នុងចំណោម​ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើន​នៅក្នុង​ទំព័រ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ។ សម្រាប់​លោក​សាស្ត្រាចារ្យ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​រូបនេះ ថ្ងៃ៧ មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ គឺជា​ព្រឹត្តិការណ៍​ជួបជុំ​ដ៏​ធំ​មួយ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោយ​រងទុក្ខវេទនា​ក្នុង​របប​ខ្មែរក្រហម។