ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក​​សាន់ ម៉ា​ឡា​៖​តាម​រយៈ​​ការ​​ជិះ​​កង់​​ពី​​ភ្នំពេញ​​ទៅ​​ព្រះវិហារ​ អាច​​នាំ​ឱ្យ​​សាធារណជន​​ស្គាល់​​ពី​​ព្រៃ​​ព្រះ​រការ​

សំឡេង ០៩:៤៩
លោក​សាន់​ ម៉ាឡា ​កំពុង​ជិះក​ង់​ទៅ​កាន់​ខេត្ត​ព្រះវិហារ​
លោក​សាន់​ ម៉ាឡា ​កំពុង​ជិះក​ង់​ទៅ​កាន់​ខេត្ត​ព្រះវិហារ​ @FB

ភ្ញៀវ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​យើង​នៅ​រាត្រី​នេះ គឺ​លោក​សាន់ ម៉ា​ឡា សកម្មជន​បរិស្ថាន និង ជា​តំណាង​ក្រុមយុវជន​ជិះ​កង់​ពី​ភ្នំពេញ​ទៅកាន់​ខេត្តព្រះវិហារ ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ និង ចូលរួម​ការពារ​ព្រៃ​ព្រះ​រការ។ លោក​សាន់ ម៉ា​ឡា និង យុវជន៥នាក់​ទៀត បាន​ចំណាយពេល​ពីរ​ថ្ងៃ​ហើយ​ក្នុងការ​ជិះ​កង់​ទៅកាន់​ខេត្តព្រះវិហារ​នេះ។ សម្រាប់​លោក​សាន់ ម៉ា​ឡា ការ​ជិះ​កង់​នេះ បើទោះបី​មិនមាន​គ្នីគ្នា​ច្រើន​ក៏ដោយ ប៉ុន្តែ​តាមរយៈ​យុទ្ធនាការ​នេះ សាធារណជន​អាច​នឹង​ស្គាល់​បាន​កាន់តែ​ទូលំទូលាយ​ពី​ព្រៃ​ព្រះ​រការ និង ចូលរួម​ការពារ​ព្រៃ​នេះ​ឱ្យមាន​សុ​វត្តិភាព​បន្ថែមទៀត។