លោក​​ទី ហ្សា​និ​ត​៖កម្មវិធី​«វាក្យ​សព្ទ​​ច្បាប់​​អេឡិច​ត្រូនិក​»​ផ្តល់​​ភាព​​កាន់តែ​​ងាយ​ស្រួល​​ដល់​​អ្នក​​ដែល​​ចង់​​យល់​​ពាក្យ​​ច្បាប់​

សំឡេង ១២:២៦
លោកទី ហ្សានិត ប្រធានសមាគមសាលាត្រាជូ។
លោកទី ហ្សានិត ប្រធានសមាគមសាលាត្រាជូ។ @RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​យើង​នៅ​រាត្រី​នេះ គឺ​លោក​ទី ហ្សា​និ​ត ប្រធាន​សមាគម​សាលា​ត្រាជូ។ សមាគម​សាលា​ត្រាជូ កាលពីដើម​ខែមេសា​នេះ បានដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ​ថ្មី​ឈ្មោះថា «វាក្យសព្ទ​ច្បាប់​អេឡិចត្រូនិក» ឬ «Traju Lexicon»។ សម្រាប់​លោក​ទី ហ្សា​នី​ត កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ​ថ្មី​នេះ នឹង​កាន់តែ​ផ្តល់​ភាពងាយស្រួល លឿន​រហ័ស​បន្ថែមទៀត​ដល់​សាធារណជន​ដែល​ចង់​ស្វែងយល់​ពី​ពាក្យ​បច្ចេកទេស​ច្បាប់។ តទៅ​នេះ សូម​ស្តាប់​បទសម្ភាសន៍​រវាង​វណ្ណ សុគន្ធា និង លោក​ទី ហ្សា​និត៖