ព្រះសង្ឃ​ម្ចាស់​រង្វាន់​អេក្វាទ័រ​ប្តេជ្ញា​ប្តូរផ្តាច់​ជាមួយ​បរិស្ថាន

សំឡេង ០៨:៤៩
ព្រះតេជ​ព្រះគុណ ប៊ុន សាលូត ប្រធាន​សហគមន៍​សង្ឃ​រុក្ខវ័ន្ត​បាន​ទទួល​ជ័យលាភី​អេក្វាទ័រ
ព្រះតេជ​ព្រះគុណ ប៊ុន សាលូត ប្រធាន​សហគមន៍​សង្ឃ​រុក្ខវ័ន្ត​បាន​ទទួល​ជ័យលាភី​អេក្វាទ័រ ©អ៊ឹម ណាវិន

បន្ទាប់​ពី​បំពេញ​បេសកកម្ម ៩ឆ្នាំ នៅក្នុងព្រៃ ព្រះតេជ​ព្រះគុណ ប៊ុន សាលូត ប្រធាន​សហគមន៍​សង្ឃ​រុក្ខវ័ន្ត​បាន​ទទួល​ជ័យលាភី​អេក្វាទ័រ ក្នុងនាម​ជា​អ្នកការពារ​ព្រៃឈើ និង​ជីវៈ​ចម្រុះ​របស់​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ UNDP កាល​ពី​ខែសីហា​កន្លង​ទៅនេះ។ ក្រោយ​ទទួល​បាន​ជ័យ​លាភី​អេក្វាទ័រ​ព្រះតេជព្រះគុណ ប៊ុត សាលូត​បាន​ប្តេជ្ញា​តម្កល់​ជីវិត​ដើម្បី​ការពារ​បរិស្ថាន ដោយ​ប្រកាន់​នូវ​ទ្រឹស្តី​មួយឃ្លា​ថា “ជីវីត​ព្រះអង្គ​ជាបរិស្ថាន ហើយ​បរិស្ថាន​ជា​ជីវិត​របស់​ព្រះអង្គ”។