ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម ក្នុង​ពេល​​មាន​គភ៌

សំឡេង ០៨:២៤
ការ​ធ្វើ​តេស្ត​មើល​កំរិត​ជាតិ​ស្ករ​ក្នុង​ឈាម
ការ​ធ្វើ​តេស្ត​មើល​កំរិត​ជាតិ​ស្ករ​ក្នុង​ឈាម © RFI

ស្ត្រី​​មួយ​ភាគ​អាច​ជួប​នឹងគ្រោះ​​កើត​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម​នៅ​ពេល​កំពុង​ពរ ​ពោះ។ ជំងឺ​ទឹក​នោម​ប្រភេទ​នេះ គេ​ហៅ​ថា Diabète Gestationnel។ គឺ​ជា​ទម្រង់​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម​ម្យ៉ាង​ ដែល​មាន​អាការៈ​កើត​ឡើង​នៅ​ពេល​មាន​គភ៌ ឬ​ក៏​ជា​ទម្រង់​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម​ដែល​មាន​រួច​មក​ហើយ​ តែ​ទើប​រក​ឃើញ​នៅ​ពេល​មាន​ផ្ទែពោះ។ តើ​គេ​ត្រូវ​ធ្វើ​ដូចម្តេច​ទើប​ដឹង​ថា ខ្លួន​មាន​កើត​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម​ក្នុង​ពេល​មាន​គភ៌ ? ស្ត្រី​រូប​ណា​ខ្លះ​ដែល​ប្រឈម​នឹង​គ្រោះ​កើត​ជំងឺ​នេះ ? តើ​គេ​​អាច​បញ្ចៀស​ជំងឺ​នេះ​បាន​ដែរឬទេ ?