ទាញ​យក​អគ្កិសនី​ពី​អង្កាម​ទៅ​ប្រើប្រាស់ និង​កិន​ស្រូវ​វិញ

សំឡេង ០៧:២៩
ឡ​ជីវម៉ាស
ឡ​ជីវម៉ាស ©សុផល

ឡ​ជីវម៉ាស​ដ៏ធំមួយ​ដែលមានតម្លៃ​​ជាង​៦​លាន​ដុល្លារ​​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​តាម​បច្ចេកទេស​ទំនើប​ ដោយ​ប្រើបា្រស់​ចំហេះ​អង្កាម​ដែល​អាច​ផ្តល់​ជា​ថាមពល​អគ្គិសនី​រហូត​ដល់​ជាង​២​មេហ្កាវ៉ាត់។ ជាមួយ​នឹង​ថាមពល​កកើត​ឡើង​វិញ​នេះ​ គេ​អាច​ទាញ​យក​អគ្គិសនី​ទៅ​ផ្គត់ផ្គង់​គ្រប់គ្រាន់​នៅក្នុង​រោង​ម៉ាស៊ីន​កិនស្រូវ​ និង​សល់​អាច​លក់​អោយ​ប្រជាជន​ប្រើ​ទៀត​ផង។