អនុសញ្ញា​ILO​ លេខ៨៧​ ធ្វើ​ឲ្យ​​អ្នកវិនិយោគ​​វិស័យ​​កាត់ដេរ​​មានការ​​ថ្នាំងថ្នាក់​

សំឡេង ០៨:០០
កម្មករ កម្មការិនីកម្ពុជា
កម្មករ កម្មការិនីកម្ពុជា RFI

សមាគម​អ្នកវិនិយោគ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ បាន​ជម្រុញ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​ពិចារណា​ទៅលើ​សារៈសំខាន់​នៃ​អនុសញ្ញា​អន្តរជាតិ​លេខ៨៧ ខណៈដែល​ប្រទេស​នេះ​បានផ្តល់​សច្ចាប័ន​កាលពី​​ឆ្នាំ១៩៩៩។ ការអំពាវនាវ​បែបនេះ​បាន​ធ្វើឡើង​បន្ទាប់ពី​អនុសញ្ញា​នេះ​បាន​លើក​ទឹកចិត្ត​ដល់​កម្ពុជា​ក្នុងការ​បង្កើត​សហជីព​ច្រើន​ជ្រុល នៅក្នុង​វិស័យ​កាត់ដេរ​ដែល​ថៅកែ​រោងចក្រ​​​យល់ថា ​ប៉ះពាល់​ទៅដល់​ដំណើរការ​ផលិតកម្ម។ ផ្ទុយទៅវិញ ​អ្នក​សហជីព​យល់ថា អនុសញ្ញា ILO លេខ៨៧ មាន​អត្ថប្រយោជន៍​ច្រើន​សម្រាប់​ពួកគេ។