ស.រ.អា.

ពិធី​បុណ្យ​ឯករាជ្យ​ជាតិ​ក្រោម​វិធានការ​សន្តិសុខ​កំរិត​ខ្ពស់​ណាស់​

វិមាន​រដ្ឋសភាcapitole​​ នៅ​វ៉ាស៊ិន​តោន​​នៅ​ជាប់​នឹង​មហា​ឧទ្យាន​សាធារណៈ​ Mall ជាទី​ប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យឯករាជ្យ​ជាតិ​អាមេរិកាំង​ថ្ងៃទី​៤កក្កដា​២០១១។
វិមាន​រដ្ឋសភាcapitole​​ នៅ​វ៉ាស៊ិន​តោន​​នៅ​ជាប់​នឹង​មហា​ឧទ្យាន​សាធារណៈ​ Mall ជាទី​ប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យឯករាជ្យ​ជាតិ​អាមេរិកាំង​ថ្ងៃទី​៤កក្កដា​២០១១។ AFP/Mark Wilson

នៅ​វ៉ាស៊ិនតោន​ជា​រដ្ឋ​ធានី​នៃ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ ​ ការប្រារព្ធ​ពិធី​បុណ្យ​ឯករាជ្យ​ជាតិ​ថ្ងៃ​៤កក្កដា​ នៅ​ឆ្នាំ​២០១១​នេះ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ក្រោម​ការត្រួត​ពិនិត្យ​ឃ្លាំមើល​កំរិតខ្ពស់​ណាស់។ វិធានការ​សន្តិសុខ​ចាត់ចែង​យ៉ាងសំខាន់​បំផុតមួយ​សំរាប់​ឱកាស​បែប​នេះ​នៅ​ស.រ.អា.។