ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

សកម្មភាព​ចែក​អំណោយ​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទឹកជំនន់​របស់​មន្ត្រី ​ប្លែក​ពី​ពេល​មុនៗ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ និង​មន្ត្រី​ថ្នាក់​កណ្តាល​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ថ្មី ត្រូវ​គេ​កត់​សម្គាល់​ថា មិន​សូវមាន​សកម្មភាព​ច្រើន ក្នុង​ការ​ចុះ​ជួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​ចែក​អំណោយ​ដល់​អ្នក​រងគ្រោះ ដោយ​ទឹកជំនន់ ធៀប​ទៅ​នឹង​គ្រោះ​មហន្តរាយ​នានា មុន​ការ​បោះឆ្នោត។ កាកបាទក្រហម​កម្ពុជា ក៏​រង​នូវ​ការ​រិះគន់​ផង​ដែរ ក្នុង​រឿង​ផ្តល់​ជំនួយ ក៏​ប៉ុន្តែ ​មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​បាន​សម្តែង​ការ​សោកស្តាយ ចំពោះ​ការ​រិះគន់ ​ជា​ជាង​ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត ខណៈ​ដែល​ស្ថាប័ន​ផ្តល់​ជំនួយ​មនុស្សធម៌​ដ៏​ធំ​បំផុត​របស់​ជាតិ​មួយ​នេះ អះអាង​ថា កំពុង​តែ​ធ្វើ​សកម្មភាព​យ៉ាង​សកម្ម ជួយ​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ។

សកម្មភាព​ចែក​អំណោយ​ដល់​ប្រជាជន​ នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប​។
សកម្មភាព​ចែក​អំណោយ​ដល់​ប្រជាជន​ នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប​។ @Facebook Red Cross