លោក​កន សា​វាង្ស​៖ ប្រសិទ្ធភាព​រដ្ឋសភា​ធ្លាក់​ចុះ​ដោយ​សារ​វិសោធន​កម្ម​ច្បាប់​គណបក្ស​នយោបាយ​…​

សំឡេង ១១:៤០
លោក កន សាវាង្ស អ្នក​សម្របសម្រួលផ្នែកអង្គេតនៃអង្គការ Comfrel។
លោក កន សាវាង្ស អ្នក​សម្របសម្រួលផ្នែកអង្គេតនៃអង្គការ Comfrel។ @RFI

នៅ​ក្នុង​នាទី​ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ RFI នៅ​រាត្រី​នេះ សួង សុខ​ភារី សូម​រៀប​ចំ​បទ​សម្ភាសន៍​ជាមួយ​លោក កន សា​វាង្ស អ្នក​សម្រប​សម្រួល​ផ្នែក​អង្កេត​របស់​គណៈកម្មាធិការ​ដើម្បី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សេរី​ និង​យុត្តិធម៌​នៅ​កម្ពុជា ហៅ​កាត់​ថា COMFREL​។ បទ​សម្ភាសន៍​នៅ​ពេល​នេះ គឺ​ផ្តោត​លើ​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​នៃ​ប្រសិទ្ធភាព​របស់​រដ្ឋសភា​ជាតិ ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៧​។ ជា​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​ ដែល​អង្គការ​នេះ សង្កេត​ឃើញ​ដោយ​យោង​លើ​សកម្មភាព​ជា​ច្រើន បូក​រួម​ទាំង​ការ​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​គណបក្ស​នយោបាយ និង​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ផ្សេង​ទៀត​។