ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ព្រាប កុល៖​«​តុលាការ​មិន​ឯករាជ្យ​ជា​ឧបសគ្គ​នៃ​ការ​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ​»​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃរបស់​វិទ្យុ​បារាំងអន្តរជាតិ​នៅ​ថ្ងៃ​ពុធទី​៩​តុលា​នេះ គឺ​លោក​ ព្រាប កុល នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា។ លោក​ ព្រាប​ កុល​ បាន​លើកឡើង​​ថា កម្ពុជា​បាន​បោះជំហាន​ទៅ​មុខ​បាន​បន្តិច​ហើយ​ នៅ​លើ​វិថី​នៃ​ការ​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ។ ប៉ុន្តែ​​ ចំនុច​ខ្វះខាត​មួយ​ចំនួន​នៅ​ជា​ឧបសគ្គ​​នៃ​ការ​អនុវត្ត​ន៍​កិច្ច​ការ​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ ដូចជា​ការ​ខ្វះខាត​ធនធាន​មនុស្ស ឆន្ទៈ​នយោបាយ​ពិត​ប្រាកដ និង​ពិសេស ​ភាព​មិន​ឯករាជ្យ​នៃ​តុលាការ​កម្ពុជា។  

លោកព្រាប កុល នាយក​ប្រតិបត្តិអង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា។
លោកព្រាប កុល នាយក​ប្រតិបត្តិអង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា។ ©ណាវីន/RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត