ថ្ងៃ​​​ព្រហស្បតិ៍​ ទី១០ មីនា ឆ្នាំ​២០១១

សំឡេង ០៤:៣៤

ទស្សនៈ​សារព័ត៌មាន​ខ្មែរ នៅថ្ងៃ​នេះ រៀបចំ​ជូន​លោក​-អ្នក​ស្តាប់ ដោយ​ វ៉ាន់ ណារិទ្ធិ។ជារៀងរាល់ថ្ងៃ​អង្គារ ព្រហស្បតិ៍ និង​អាទិត្យ អ្នកឆ្លើយឆ្លង​ព័ត៌មាន​របស់​យើង ប្រចាំ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា នឹង​ធ្វើ​អត្ថាធិប្បាយ​ជូន​លោក​-អ្នក​ស្តាប់ អំពី​ប្រធានបទ​សំខាន់ៗ ដែល​ចុះផ្សាយ​លើ​ទំព័រ​កាសែត​ខ្មែរ ​ទាំង​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ និង​នៅ​តាម​បណ្តា​ខេត្ត-ក្រុង​ផ្សេងៗ​ទៀត។