កីឡាគ្មានផ្សែងបារី

សំឡេង ០៧:០៤
កីឡាគ្មាន​ផ្សែង​បារី
កីឡាគ្មាន​ផ្សែង​បារី © RFI

"​កីឡា​គ្មាន​ផ្សែង​ថ្នាំជក់​" ជា​កម្មវិធី​ផ្សព្វផ្សាយ​នូវ​យុទ្ធនាការ​ឈប់​ជក់បារី ដែល​អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក និង​អង្គការ​ចលនា​ដើម្បី​សុខភាព​កម្ពុជា បាន​សហការ​ជា​លើក​ដំបូង​ជា​មួយ​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន និង​កីឡា ដើម្បី​រៀបចំ​កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​សិស្ស និស្សិត​ឧត្តមសិក្សា និង​មធ្យមសិក្សា បច្ចេកទេស ជ្រើសរើស​ជើងឯក​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០១១-២០១២​។ ការប្រកួត​កីឡា ដែល​ចាប់ផ្តើម​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៩​មិថុនា​ខាង​មុខ តម្រូវ​ឲ្យ​កីឡាករ គ្រូបង្វឹក និង​អ្នកទស្សនា មិន​ត្រូវ​ជក់បារី​ឡើយ​។ ពោល​គឺ ទីលាន​ប្រកួត​កីឡា មិន​មាន​ផ្សែង​ថ្នាំជក់​ទេ​។