អ្នកនិពន្ធ ឆាយ សុខផល ៖ «មុខរបរ​សរសេរ​សៀវភៅ​មិនអាច​រស់បាន​ទេ​តែខ្ញុំ​នៅតែ​បន្ត»​

សំឡេង ០៦:៤៤
លោក ឆាយ សុផល​ បាន​សម្រេចចិត្ត​ហក់​ចូល​ក្នុង​អាជីព​ជាអ្នក​និពន្ធ​សៀវភៅ​
លោក ឆាយ សុផល​ បាន​សម្រេចចិត្ត​ហក់​ចូល​ក្នុង​អាជីព​ជាអ្នក​និពន្ធ​សៀវភៅ​ © គី​ សុខលីម

បន្ទាប់​ពីចំណាយ​ពេល​ជាអ្នក​សារព័ត៌មាន​អស់​រយៈពេល​ជិត​២០ឆ្នាំ​រួចមក​ លោក ឆាយ សុផល​ បាន​សម្រេចចិត្ត​ហក់​ចូល​ក្នុង​អាជីព​ជាអ្នក​និពន្ធ​សៀវភៅ​មួយ​បន្ថែមទៀត។​ លោក សុផល​ ដឹងច្បាស់ថា​ មុនរបរ​នេះមិនអាច​រស់​បាន​មែន​ ​ ប៉ុន្តែ​លោក​សន្យា​បន្ត​សរសេរ​សៀវភៅ​តទៅទៀត។