បទយកការណ៍

ខ្មែរឥស្លាម​នៅខេត្ត​កំពត​មិន​សប្បាយ​ចិត្ត​នឹង​ទង្វើ​របស់​អាជ្ញាធរ​ថៃ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ខ្មែរ​ឥស្លាម​នៅខេត្ត​កំពត​ប្រតិកម្ម​ទៅនឹង​ការចោទ​ប្រកាន់​របស់​អាជ្ញាធរ​ថៃ​ដែលបាន​ចោទថា​ជន​មូស្លីម​កម្ពុជា​បានជាប់​ទាក់ទិន​ទៅនឹង​ការបះបោរ​របស់​សកម្ម​ប្រយុទ្ធ​នៅ​ខេត្ត​ភាគ​ខាងត្បូង​ថៃ​។​ ការថ្លែង​បដិសេធ​និង​ស្នើសុំ​ឲ្យមាន​ការដាក់​បញ្ចូល​ហេតុការណ៍​នេះ​ទៅក្នុង​របៀបវារៈ​អាស៊ាន​នោះ​ត្រូវបាន​ធ្វើឡើង​ខណៈដែល​អាជ្ញាធរ​ថៃ​បាន​និង​កំពុង​រឹត​បន្តឹង​សន្តិសុខ​របស់​ខ្លួន​នៅតាម​ព្រុំដែន​ជាពិសេស​ទៅលើ​ជន​មូស្លីម​កម្ពុជា​ដែលបាន​ចេញចូល​ទៅក្នុង​ប្រទេស​ថៃ​ក្នុងគោលដៅ​ឆ្ពោះទៅកាន់​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ទី​ដែល​ពួកគេ​ធ្វើ​ជំនួញ​សួរ​សុខទុក្ខ​បងប្អូន​បន្ត​ការសិក្សា​និង​រក​ការងារ​ធ្វើ​។ 

ខ្មែរ​ឥស្លាម​នៅខេត្ត​កំពត​ប្រតិកម្ម​ទៅនឹង​ការចោទ​ប្រកាន់​របស់​អាជ្ញាធរ​ថៃ​
ខ្មែរ​ឥស្លាម​នៅខេត្ត​កំពត​ប្រតិកម្ម​ទៅនឹង​ការចោទ​ប្រកាន់​របស់​អាជ្ញាធរ​ថៃ​ ©​ ញឹម​ សុផល
មើលវគ្គផ្សេងទៀត